نصب سریع سرعت و کیفیت بالا عدم نیاز به خط تلفن هزینه سرویس مناسب تر به نسبت سایر روش ها کاربری آسان برای مشترکین خانگی، ادارات، ارگانها و شرکت ها سرعت دریافت و ارسال متقارن پشتیبانی قوی از کاربران