اعلام برندگان قرعه کشی بزرگ شبکیه ۹۳

شرکت شبکیه به پاس قدر دانی از حسن انتخاب مشترکین خود ، به ۲۲ نفر از مشترکین که از تاریخ ۱/۹/۹۳ اقدام به خرید سرویس های ویژه این شرکت نمده اند ، به قید قرعه جوایزی اهدا نموده. این قرعه کشی در تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۹۳ در سایت jayezeh.shabakieh.com انجام شد و ۲۲ برنده […]

برندگان تلویزیون مسافرتی

برندگان ۵ عدد تلویزیون مسافرتی: آقایان : رارعی ، ساسان خرم زاد ، محمد احمدی ، امیر حسین روح اللهی خانم : جعفری  

برندگان سکه بهار آزادی

برندگان ۵ عدد ربع سکه بهار آزادی: آقایان : محمد حسین میر کاظمی ، مهدی قاسمی ، سید رضامیرلوحی ، اکبر میرزایی ، رفیعی