کاربران گرامی این بار شرکت شبکیه با ارائه تعرفه سرویس های نامحدود با سرعت های استثنایی و قیمت مناسب ، به نیاز کاربران خود پاسخ دیگری داده است .     شایان ذکر است کلیه سرویس ها در ابتدا با سرعت بالا ارائه شده و پس از مصرف میزان حجم دسترسی بالا و قطعی سرویس […]