ابتدا وارد وب سایت shabakieh.com یا crm.shabakieh.com می شویم وپس از آن وارد قسمت ریز مصرف می شویم. توجه داشته باشید : ابتدا نام کاربری و رمزعبور ریز مصرف خود را از پشتیبانی دریافت کنید، این یوزر وپسورد با کانکشن اینترنت متفاوت است . از صفحه باز شده روی گزینه مشاهده ریز مصرف کلیک می […]