گروه ارتباطی شبکیه همراه با نیروهای فنی و متخصص خود با حضور در اولین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیا ، که در دانشگاه اصفهان برگزار شد ، بار دیگر دستاورد جدید خود را به دنیای مجازی معرفی نمود.
در این کنفرانس که در آن جمعی از اساتید دانشگاه اصفهان و مدیران شرکت ها و موسسات مختلف از سرتاسر استان حضور داشتند ، علاوه بر معرفی اینترنت اشیا و کاربردهای آن و برگزاری چند کارگاه آموزشی و سخنرانی ارزشمند آقای دکتر لطیف لدید ، پژوهشگر ارشد دانشگاه Luxembourg ،تکنولوژی AR شبکیه توسط متخصصین این شرکت توضیح داده شد.
به زودی اطلاعات کامل در خصوص این تکنولوژی در سایت شبکیه در دسترس شما عزیزان قرار داده خواهد شد .

 

گروه ارتباطی شبکیه
حامی رویدادهای علمی و فناورانه دانش بنیان