پیشنهاد

پیشنهاد ما به شرکت ها و سازمان هایی که در مرحله انتخاب شرکت سرویس دهنده پهنای باند هستند در نظر گرفتن موارد زیر می باشد:

  1. شرکت مورد نظر دارای مجوزها و گواهینامه های لازم جهت توزیع پهنای باند باشد.
  2. شرکت مورد نظر پهنای باند قابل توجه و بر روی بستری مطمئن در اختیار داشته باشد.
  3. شرکت مورد نظر پشتیبانی ۲۴ ساعته از سرویس های خود به مشترکانش ارائه دهد.
  4. شرکت مورد نظر برای سرویس پهنای باند ارئه شدهSLA( توافقنامه سطح کیفی) خدمات ارائه دهد.
  5. شرکت مورد نظر دارای مشترکان معتبر باشد.