برندگان هفته‌ی سوم کانال شبکیه به شرح زیر می‌باشد:

۱-  آقای سروش عسگری ،کاربرADSL، برنده ۵۰گیگ ،اصفهان،کد نماینده فروش ۱۲۸۵۰
۲-  خانم آزادی، کاربرADSL ، برنده۱۰ گیگ ،اصفهان ، کدنماینده فروش ۳۱۴۳۵
۳- آقای علی سیاوشی ، کاربرADSL ،برنده ۱۰ گیگ،شهرستان شاهین شهر،کد نماینده فروش sh90909
۴-  آقای محمد پاکدل، کاربرADSL ،برنده ۱۰ گیگ،اصفهان ،کد نماینده فروش ۳۱۴۳۵
۵-  خانم شیوا پاکروان، کاربرADSL ،برنده۱۰گیگ ،اصفهان،کد نماینده فروش ۳۱۴۳۵
۶- آقای فرهاد غریب، کاربرADSL ، برنده۱۰گیگ ،اصفهان،کد نماینده فروش admin5

برندگان هفته‌ی دوم کانال شبکیه به شرح زیر می‌باشد:

۱-  خانم پرینازتاجمیر ،کاربرADSL، برنده ۵۰گیگ ،اصفهان،کد نماینده فروش admin5
۲-  آقای سینا سلیمی، کاربرADSL ، برنده۱۰ گیگ ،اصفهان ، کدنماینده فروش admin5
۳- آقای پرویزجامعی قمصری ، کاربرADSL ،برنده ۱۰ گیگ،شهرستان کاشان،کد نماینده فروش sh36101
۴-  آقای علی برزیده، کاربرADSL ،برنده ۱۰ گیگ،شهرستان آران و بیدگل،کد نماینده فروش sh9799
۵-  آقای بهزاد صابری، کاربرADSL ،برنده۱۰گیگ ،اصفهان،کد نماینده فروش admin4
۶- خانم مهسا سلیمانی، کاربرADSL ، برنده۱۰گیگ ،اصفهان،کد نماینده فروش ۳۳۱۵۳
?برنده هفته آینده ما باشید…

 

اعلام برندگان هفته اول کانال شبکیه :
۱- آقای محمدجواد محمدی ،کاربر ADSL، برنده ۵۰گیگ ،شهرستان مبارکه،کد نماینده فروش arboc
۲- خانم زهراشعاعی، کاربر ADSL ، برنده۱۰ گیگ ،اصفهان ، کدنماینده فروش۳۱۴۳۵
۳- آقای امیرحسین حاجی زاده ، کاربر ADSL ،برنده ۱۰ گیگ،شهرستان کاشان،کد نماینده فروش sh36101
۴- آقای حسین غزالی، کاربر ADSL ،برنده ۱۰ گیگ،اصفهان،کد نماینده فروش ۳۱۴۳۵
۵- آقای سعیدپور، کاربر ADSL ،برنده۱۰گیگ ،اصفهان،کد نماینده فروش ۳۱۴۳۵

photo_2016-10-27_11-38-34

?برنده هفته آینده ما باشید…
گروه ارتباطی شبکیه
@shabakieh