شرکت شبکیه به پاس قدر دانی از حسن انتخاب مشترکین خود ، به ۲۲ نفر از مشترکین که از تاریخ ۱/۹/۹۳ اقدام به خرید سرویس های ویژه این شرکت نمده اند ، به قید قرعه جوایزی اهدا نموده. این قرعه کشی در تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۹۳ در سایت jayezeh.shabakieh.com انجام شد و ۲۲ برنده خوش شانس مشخص گردیدند.

برنده یک دستگاه آیفون ۶ :
آقای ناصر عطابخش
برنده یک دستگاه نوت بوک :
آقای شکرانی

اسامی کامل برندگان

 

آقای ناصر عطابخش

آقای ناصر عطابخش

آقای شکرانی

آقای شکرانی