شرکت شبکیه اصفهان جهت پشتیبانی شیفت شب سرویس اینترنت خود از افرادی که با مبحث شبکه و وایرلس آشنایی ابتدایی دارند دعوت به همکاری می نماید.

از متقاضیان خواهمشند است رزومه کاری خود را به ایمیل آدرس  jobswifi@shabakieh.com    ارسال نمایند.