کاربران گرامی

این بار شرکت شبکیه با ارائه تعرفه سرویس های نامحدود با سرعت های استثنایی و قیمت مناسب ، به نیاز کاربران خود پاسخ دیگری داده است .

 

۲۰۱۶-۰۷-۲۵_۱۴-۵۱-۴۶

 

شایان ذکر است کلیه سرویس ها در ابتدا با سرعت بالا ارائه شده و پس از مصرف میزان حجم دسترسی بالا و قطعی سرویس جهت انتقال به سرعت پایین تر،بر روی سرعت پایین ترقرار گرفته و با این سرعت با حجم نامحدود می توانند از سرویس استفاده نمایند.

به قیمت های فوق تنها ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد.