ابتدا وارد وب سایت shabakieh.com یا crm.shabakieh.com می شویم وپس از آن وارد قسمت ریز مصرف می شویم.

توجه داشته باشید : ابتدا نام کاربری و رمزعبور ریز مصرف خود را از پشتیبانی دریافت کنید، این یوزر وپسورد با کانکشن اینترنت متفاوت است .

۱

از صفحه باز شده روی گزینه مشاهده ریز مصرف کلیک می کنیم.

۲

نام کاربری و رمزعبور و پس از آن کد امنیتی را وارد، و روی ورود کلیک می کنیم.

۳

پس از ورود به سامانه منوی سرویس ها را باز و سپس مشخصات سرویس را انتخاب می کنیم

و در صفحه اصلی ، نوع سرویس خود را انتخاب می کنیم.

۵

در پایین همان صفحه می توانید از حجم و زمان باقیمانده سرویس خود مطلع شوید.

۶

برای گزارش ریزکارکرد در یک بازه زمانی ابتدا منوی گزارشات را باز و بر روی گزینه گزارش کارکرد ماهانه کلیک می کنیم و در صفحه اصلی نوع سرویس خود را انتخاب می کنیم.

۷

در صفحه باز شده بازه زمانی را مشخص و روی گزینه مشاهده کلیک می کنیم

۸

گزینه های مربوط به ریز کارکرد به شرح زیر می باشد:

بارگیری مصرف شده: مقدار دریافتی (دانلود) کاربر

بارگیری محاسبه شده:مقدار دریافتی (دانلود) که در زمان تخفیف برای کاربر بصورت رایگان محاسبه شده

بارگذاری مصرف شده: مقدار فرستادی (آپلود) کاربر

بارگذاری محاسبه شده:مقدار فرستادی (آپلود) که در زمان تخفیف برای کاربر بصورت رایگان محاسبه شده

۱۱۱۱۱